"בלי סטייה מהנורמה, התקדמות היא בלתי אפשרית."

"כשהכוח של האהבה יגבור על האהבה לכוח, העולם ידע שלום."

"אל תפחד לעמוד על מה שאתה מאמין בו. אפילו אם זה אומר לעמוד לבד."

"הצלחה מורכבת ממעבר מכישלון לכישלון בלי לאבד את ההתלהבות."

"העולם מלא באנשים נחמדים. אם אתה לא יכול למצוא אחד, תהיה אחד."