מי שממהר לשפוט אנשים רק שלא ישכח להיות מושלם כל החיים שלו

מכירים את זה שאתם מקבלים מתנה שלא ממש מתאימה לכם אבל אין פתק החלפה?

הרגע הזה שאת מרחרחת סביבך ולא בטוחה אם דרכת על חרא או שזה רק החיים

 

הבא שאומר לי שאני צריך לעשות משהו עם החיים שלי אני עושה משהו עם החיים שלו.