אני: מה אתה לובש?
הוא: ג'ינס עם קרעים למה?
אני : למה לא לבשת את זה לדייט שלנו ולפגישה עם ההורים שלי?
הוא: מה שיש בקנקן ולא מה שיש בטוכו