החיים שלי זה כמו אופניים. אין לי אופניים!

תאהב את החיים עכשיו כי אחר כך לא יהיו לך

 

כל החיים שלנו אנחנו מצטערים שבני ישראל בנו את מיגדל בבל כי אנחנו צריכים ללמוד שפות

 

החיים הם כמו משחק קלפים , בסוף בוכים כשמפסידים