מאחורי כל גבר מצליח עומד…..לירן חולצה אפורה!

אולי אני קטנה אבל גדולה מחיים

תמיד בחדשות מתחילים את המהדורה בערב טוב ואז הם מספרים למה הוא לא טוב

עצלני העולם בואו נתאחד… אחר כך

כשהשמש זורחת אתה זורח איתה או זורע חיטה???