מה זאת אומרת למה אני זורק עליך חלקים מהגג אהובתי? אני מרעיף עליך אהבה.

בבוקר: היום אני אוכל בריא . בערב: פיצה זה בריא

גם ברגעים הכי קשים תזכור שהקקי בwhatsapp תמיד יחייך

מאחורי לא איכפת לי יש דובונים