"לך על זה עכשיו. העתיד לא מובטח לאף אחד."

"התהילה הגדולה בלחיות אינה טמונה בלא ליפול לעולם, אלא בלקום כל פעם שנופלים."

"הדרך להתחיל היא להפסיק לדבר ולהתחיל לעשות."

"לעולם אל תכנס לקרב עם בן אדם מכוער, אין להם שום דבר להפסיד."

"אתה יודע שהילדות שלך נגמרה כששלולית נראית יותר כמו מכשול ולא כמו הזדמנות."