"אם אתם עושים מה שתמיד עשיתם, אתם תקבלו מה שתמיד קיבלתם."

"אלה שלא לומדים מהעבר נידונו לחזור עליו."

"כל ההישגים הגדולים דורשים זמן."

"הבעיה היא לא הבעיה, הבעיה היא הגישה שלכם לגבי הבעיה."

"המטרה בחיים היא לא למצוא את עצמך, אלא להמציא את עצמך."